Финансов инженеринг
Финансов инженеринг

Финансов инженеринг

ISBN/Кат. №: 9546497878

5.00 лв

В наличност

Издателство: Сиела
Размери: 14.5 х 21
Тегло: 250 гр.
  • Страници:
  • Корици: меки 220
  • Език: български
  • Година на издаване: 2005

Предговор

Значение на стоковите и капиталовите пазари за глобалната и националната икономика

Бизнес индикаторите и тяхното значение за капиталовите пазари

Потребителските индикатори и тяхното значение за борсовите сделки

Начин на действие на инвеститорите в различните фази на бизнес цикъла

Ролята на банките и финансовите институции при различните бизнес цикли на икономиката

Ролята на Федералната банка на САЩ за икономиката и борсовите операции

Допълнителни средства на въздействие от страна на Федералната банка на САЩ

Психологическите фактори и тяхната роля за по-добро представяне на борсата

Връзка и зависимост между различните пазари

Факторингът като надежден финансово-търговски инструмент

Лизингът като форма на кредитиране

Фючърс операциите като средство за търговия и хеджиране на финансовите инструменти

Опциите - надеждно средство за търговия и хеджиране на финансовия пазар

Прилагане на форуърд (срочни операции в търговско-финансовата дейност

Суапови операции

За информация :


   

Доставка на дрехи и бельо, плащания, рекламация