Конкурентно разузнаване
Конкурентно разузнаване

Конкурентно разузнаване

ISBN/Кат. №: 9789542800255

5.00 лв

В наличност

Издателство: Сиела
Размери: 16.5 х 23
Тегло: 510 гр.
  • Страници: 368
  • Корици: меки
  • Език: български

Частна разузнавателна дейност

Кои предпоставки наложиха появата и бурното развитие на частната разузна­вателна дейност в началото на ХХI в.? Какви тенденции се забелязват при защи­та на фирмените интереси в държавите с развита пазарна икономика? Как да съз­дадем ефикасна фирмена структура за сигурност и какви са основните различия между частното и държавното разузна­ване? Как да се организира оперативната и информационно-аналитичната дейност на разузнаването срещу конкурентите? На тези и много други въпроси от прак­тически характер за организацията и дейността на фирмените звена за сигур­ност, читателят може да намери отго­вор в тази книга. Авторът Йордан Начев е с дългогодишен опит в научно-техниче­ското разузнаване. Отговарял е за професионалната подготовка на служителите на Националната разузнавателна служба, а от години е преподавател в държавни и частни университети по дисциплини свързани с дейността на частните раз­узнавателни структури в малкия и едрия бизнес.

За информация :


   

Доставка на дрехи и бельо, плащания, рекламация